Chuck Fishman Solidarność w Gdańsku

cena: 90,00 zł
cena dla Zaczytanych w Gdańsku: 90,00 zł
Ilość

Bogato ilustrowany album skłądający się z ponad 100 zdjęć autorstwa Chucka Fishmana w barwny sposób pokazuje migawki z codziennego życia Gdańska i Solidarności. Chuck Fishman w swojej twórczości koncentruje się na kwestiach społecznych oraz politycznych, co mocno ukazane jest w pozycji "Solidarność w Gdańsku". Dzięki albumowi możemy zobaczyć jak w grudniu 1980 roku Solidarność przenikała się z życiem prywatnym jej działaczy z Lechem Wałęsą na czele oraz jak życie codzienne wpływało na kształtowanie się i rozwój ruchu. 

Pięknie wydana, z autorskim komentarzem Fishmanna w języku polskim i angielskim stanowi pozycję niezbędną w bibliotece i świadomości każdego, komu idee Solidarności są bliskie.