Andrzej Gardzilewicz, Gardzielowe fidrygałki

cena: 30,00 zł
cena dla Zaczytanych w Gdańsku: 28,00 zł
Ilość

Nowy cykl Gdańszczanie wspominają w Oficynie Gdańskiej otwiera autor, który swoim życiorysem mógłby obdarować kilka osób.

Profesor Andrzej Gardzilewicz, emerytowany kierownik zakładu Aerodynamiki Turbin w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Autor wielu patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i programów komputerowych wdrożonych w energetyce, przede wszystkim w polskich elektrowniach. Konsultant fabryki turbin w Elblągu, a także doradca rządu meksykańskiego z ramienia UNIDO ONZ w dziedzinie energetyki geotermalnej. Wybitny sportowiec, repre­zentant Polski w piłce ręcznej. Miłośnik śpiewu.