Andrzej Drzycimski, Westerplatte. Misja specjalna

cena: 40,00 zł
cena dla Zaczytanych w Gdańsku: 36,00 zł
Ilość

Książka ukazuje się z okazji siedemdziesiątej rocznicy obchodów zakończenia II wojny światowej i będzie ważnym głosem w dyskusji na temat roli Gdańska w historii tej wojny, skierowanym do jak najszerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza ludzi młodych.

Autor podkreśla, że kompania wartownicza Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku była jedynym pododdziałem Wojska Polskiego w II RP poza granicami naszego państwa i można ją przyrównywać do oddziałów specjalnych tworzonych w miejscach największych zagrożeń przez współczesne armie świata.W epilogu autor opisuje losy obrońców Westerplatte w czasie okupacji niemieckiej i po wojnie oraz ukazuje wykorzystanie ich legendy w propagandzie PRL.

Książka jest bogato ilustrowana polskimi i niemieckimi fotografiami archiwalnymi. Jej autor, Andrzej Drzycimski, bada historię Westerplatte od ponad trzydziestu i uzyskał na tym polu imponujące rezultaty.„Westerplatte. Misja specjalna” może odegrać ogromną rolę w rozprawie ze stereotypami i przekłamaniami na ten temat wydarzeń i legendy Westerplatte, dla wielu zaś będzie okazją do pierwszego zetknięcia się z tą tematyką.