Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska

cena: 56,00 zł
cena dla Zaczytanych w Gdańsku: 50,00 zł
Ilość

W 2015 roku będziemy świętować dwudziestopięciolecie ustawy samorządowej, wprowadzonej w życie w roku 1990 i dającej szerokie uprawnienia zarówno społeczeństwu, jak i wybranym w sposób demokratyczny władzom. W tym czasie można było zauważyć ogromny wzrost zainteresowania historią miasta i jego mieszkańców. Te dwa powody wystarczą, aby na nowo przyjrzeć się biografiom tych, którzy rządzili w Gdańsku na przestrzeni ostatnich stuleci. Od Hermanna Sapiensa, pierwszego znanego sołtysa Gdańska z początku XIII wieku, aż po obecnego prezydenta Pawła Adamowicza. Niniejszy poczet, zawierający biogramy wszystkich znanych nam włodarzy nadmotławskiego grodu, jest najbogatszym i najlepiej udokumentowanym jak dotąd kompendium wiedzy na temat elit sprawujących władzę w mieście. Poczet to również pasjonująca historia Gdańska, opowiedziana za pośrednictwem biografii tych, którzy mieli największy wpływ na jego kształt i charakter.

Poczet składa się z 14 rozdziałów, ułożonych w porządku chronologicznym i wyodrębnionych przez zmiany polityczno-ustrojowe, do jakich dochodziło w Gdańsku na przestrzeni dziejów. Rozpoczyna go rozdział poświęcony najstarszemu gdańskiemu miastu samorządowemu, lokowanemu na prawie lubeckim, i jego zwierzchnikom – sołtysom. W okresie rządów zakonu krzyżackiego nad Gdańskiem funkcjonowały na obszarze obecnego Gdańska trzy organizmy miejskie: Główne Miasto, Stare Miasto i Młode Miasto, którym poświęcone są kolejne trzy rozdziały pocztu. Następny rozdział obejmuje okres podległości Gdańska władzy królów polskich. Od końca XVIII wieku aż po II wojnę światową w osobnych rozdziałach przedstawiono osoby stojące na czele władz miejskich w okresie zwierzchności króla pruskiego, burmistrzów pierwszego Wolnego Miasta (okres napoleoński), nadburmistrzów z lat 1814–1921 i burmistrzów z lat 1814–1918 (okres zwierzchności Prus i Cesarstwa Niemieckiego), prezydentów międzywojennego, drugiego Wolnego Miasta, nadburmistrza i burmistrza z lat 1939–1945. Po przejściu Gdańska pod władzę polską w 1945 roku aż po wydarzenia współczesne w kolejnych rozdziałach znalazły się biogramy prezydentów z lat 1945–1950, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950–1973 i wreszcie prezydentów od 1973 roku po dzień dzisiejszy.

Poczet został wzbogacony o liczne ilustracje: zarówno portrety włodarzy Gdańska, jak i liczne ryciny, obrazy, zdjęcia i dokumenty ukazujące ich dokonania.