Oficyna Gdańska to miejskie wydawnictwo publikujące książki na temat Gdańska, powołane przez Fundację Gdańską. Publikacje Oficyny mają budzić poczucie dumy gdańszczan z tego, w jak wyjątkowym mieście mieszkają, kształtować ich lokalną tożsamość, tworzyć wspólnotę czytelników chcących pogłębiać swoją wiedzę o własnym mieście. Oficyna ma promować czytelnictwo i stać się motorem zmian w tym obszarze kultury i edukacji. Ma budować wizerunek Gdańska w Polsce i na świecie.

Oficyna zachęca gdańszczan do udziału w klubie czytelników Zaczytani w Gdańsku. Członkowie klubu będą mieli dostęp nie tylko do wszystkich publikacji Oficyny po niższych cenach, ale również do licznych premii, przywilejów i prezentów. W ramach projektu na gdańskiej starówce powstanie księgarenka z książkami Oficyny i innymi publikacjami o Gdańsku. Miejsce to będzie pełniło także funkcję małej kawiarni i czytelni oraz centrum informacji o kolejnych publikacjach i przedsięwzięciach wydawnictwa.

Oficyna Gdańska nawiązując do chlubnej tradycji edytorskiej miasta, adresuje swoje książki do bardzo szerokiego kręgu czytelników. Większość z nich to książki przystępne, o ciekawej tematyce, napisane w sposób reportażowy albo popularnonaukowy. Wydawnictwo będzie zapraszać do współpracy autorów o renomowanych nazwiskach – specjalistów w swoich dziedzinach, ale i znakomitych pisarzy, którzy swoją pasję przekażą czytelnikom. Podczas prac nad Encyklopedią Gdańska zebrano tysiące bardzo ciekawych ilustracji, tylko w części wykorzystanych w jej wydaniu książkowym. Te bogate zbiory będą wykorzystane w publikacjach Oficyny Gdańskiej – liczne i dobrze dobrane ilustracje staną się znakiem rozpoznawczym książek wydawnictwa. Profesor Janusz Górski, gwarantować będzie najwyższy standard graficzny i edytorski publikacji wydawnictwa, a także udział najzdolniejszych absolwentów gdańskiej ASP w pracach nad projektami książek. Standard ten będzie pomagać w budowie wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego kulturze, a dla sponsorów stanowić zachętę do współudziału w tym przedsięwzięciu.

Partnerami Oficyny Gdańskiej jest Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Mediateka, oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w centrum handlowym Manhattan, w których odbywać się będą promocje książek, wykłady i inne okolicznościowe imprezy.


Oficyna Gdańska to miejskie wydawnictwo non profit integrujące lokalną społeczność, budujące tożsamość kulturową współczesnego Gdańska i promujące czytelnictwo. Założone z inicjatywy Andrzeja Ubertowskiego i Cezarego Windorbskiego przez Fundację Gdańską przy wsparciu władz miasta.